XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp

Xem ngày đẹp mua xe tháng 9 năm 2021

Ngày đẹp mua xe tháng 9 năm 2021. Khi lựa chọn ngày tốt, ngày đẹp mua xe sẽ giúp việc đi lại được thuận lợi, giúp người đi yên tâm hơn trên mọi chặng đường. Đó là những ngày nào hãy cùng soicauxoso68.net tìm hiểu. 

Ngày đẹp mua xe tháng 9 năm 2021

Nguyên tắc xem ngày đẹp mua xe tháng 9 năm 2021

+ Khi lựa chọn danh sách các ngày tốt tháng 9 năm 2021 để lựa chọn ngày mua xe hợp tuổi.

+ Cần phải loại bỏ những ngày xấu như là ngày : Tam nương, Nguyệt kỵ, Thọ tử, Dương công kỵ nhật.

+ Cần phải tránh ngày có các sao xấu chiếu trong ngày như: Sát Chủ, Thiên Lại, Thụ Tử, Đại Hao, Tử Khí, Quan Phù, Thiên Cương, Thiên Lại, Thiên Ngục, Tiểu hồng xa, Đại Hao, Tử Khí, Quan Phù, Hoang Vu, Băng Tiêu, Nguyệt Phá, Hà Khôi, Cẩu Giảo, Nguyệt Hình, Tai Sát, Cô Thần, Quả Tú.

Ngày đẹp mua xe tháng 9 năm 2021

Ngày đẹp mua xe tháng 9 năm 2021

+ Cần phải lựa chọn ngày có Trực: Thành, Mãn, Khai, Kiến, Bình chiếu xuống.

+ Sau khi đã chọn được ngày tốt mua xe rồi thì cần phải chọn giờ tốt giờ hợp lý trong ngày để tiến hành mua xe và làm những thủ tục khác.

Những ngày đẹp mua xe tháng 9 năm 2021

Ngày 1/9/2021

Âm lịch : 25/7/2021

Ngày : Đại an

Giờ tốt : 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h

Đánh giá ngày :
+ Ngày 1/9/2021 dương lịch (25/7/2021 âm lịch) là ngày Nhâm Tý, đó là ngày đẹp để mua xe đối với người tuổi Thìn, Thân. Nhưng đó là ngày xấu đối với người tuổi Mão, Ngọ, Dậu.
+ Ngày 1/9/2021 dương lịch (25/7/2021 âm lịch) là ngày Đại An. Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Thực hiện những công việc đại sự, việc đặc biệt vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình ấm êm, khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự bởi thế hoàn toàn có thể chọn để tiến hành những công việc quan trọng. Đây là ngày đẹp để mua xe.

Ngày 3/9/2021

Âm lịch : 27/7/2021

Ngày : Tốc hỷ

Giờ tốt : 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h

Đánh giá ngày :
+ Ngày 3/9/2021 dương lịch (27/7/2021 âm lịch) là ngày Giáp Dần, là ngày đẹp mua xe đối với người tuổi Ngọ, Tuất nhưng đó là ngày xấu với tuổi Tỵ, Thân, Hợi.
+ Ngày 3/9/2021 dương lịch (27/7/2021 âm lịch) là ngày Tốc Hỷ. Ở đây Tốc mang nghĩa tốc độ, nhanh chóng. Hỷ mang nghĩa cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Ngày Tốc Hỷ mang ý  nghĩa niềm vui tới mau, tới sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Khi chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ gặp được may mắn, thuận lợi. Đây là ngày tốt để mua xe.
+ Ngày 3/9/2021 dương lịch (27/7/2021 âm lịch) là ngày Tam nương sát, ngày này được cho là xuất hành hoặc khởi sự đều vất vả, không được việc

Ngày 5/9/2021

Âm lịch : 29/7/2021

Ngày : Tiểu cát

Giờ tốt : 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h

Đánh giá ngày :
+ Ngày 5/9/2021 dương lịch (29/7/2021 âm lịch) là ngày Bính Thìn, là ngày tốt mua xe đối với tuổi Tý, Thân nhưng là ngày xấu đối với tuổi Sửu, Mùi, Tuất.
+ Ngày 5/9/2021 dương lịch (29/7/2021 âm lịch) là ngày Tiểu Cát. Tiểu Cát ý là ngày có những may mắn, cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Và thực tế thì nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát để thực hiện điều gì đó thì sẽ thường được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Đây là ngày tốt để mua xe.
+ Ngày 5/9/2021 dương lịch (29/7/2021 âm lịch) là ngày Dương Công Kỵ Nhật, ngày này trăm sự đều kiêng kỵ

Ngày 8/9/2021

Âm lịch : 2/8/2021

Ngày : Tốc hỷ

Giờ tốt : 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h

Đánh giá ngày :
+ Ngày 8/9/2021 dương lịch (2/8/2021 âm lịch) là ngày Kỷ Mùi, đây là ngày tốt mua xe cho người tuổi Mão, Hợi nhưng là ngày xấu đối với người tuổi Sửu, Thìn, Tuất.
+ Ngày 8/9/2021 dương lịch (2/8/2021 âm lịch) là ngày Tốc Hỷ. Ở đây Tốc mang nghĩa tốc độ, nhanh chóng. Hỷ mang nghĩa cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Ngày Tốc Hỷ mang ý  nghĩa niềm vui tới mau, tới sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Khi chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ gặp được may mắn, thuận lợi. Đây là ngày tốt để mua xe.

Ngày 10/9/2021

Âm lịch : 4/8/2021

Ngày : Tiểu cát

Giờ tốt : 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h

Đánh giá ngày :
+ Ngày 10/9/2021 dương lịch (4/8/2021 âm lịch) là ngày Tân Dậu, là ngày mua xe tốt với người tuổi Sửu, Tỵ nhưng là ngày xấu với tuổi Tý, Mão, Ngọ.
+ Ngày 10/9/2021 dương lịch (4/8/2021 âm lịch) là ngày Tiểu Cát. Tiểu Cát ý là ngày có những may mắn, cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Và thực tế thì nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát để thực hiện điều gì đó thì sẽ thường được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Đây là ngày tốt để mua xe.

Ngày 12/9/2021

Âm lịch : 6/8/2021

Ngày : Đại an

Giờ tốt : 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h

Đánh giá ngày :
+ Ngày 12/9/2021 dương lịch (6/8/2021 âm lịch) là ngày Quý Hợi, đây là ngày mua xe tốt với người tuổi Mão, Mùi nhưng là ngày xấu với tuổi Dần, Tỵ, Thân.
+ Ngày 12/9/2021 dương lịch (6/8/2021 âm lịch) là ngày Đại An. Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Thực hiện những công việc đại sự, việc đặc biệt vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình ấm êm, khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự bởi thế hoàn toàn có thể chọn để tiến hành những công việc quan trọng. Đây là ngày đẹp để mua xe.

Ngày 14/9/2021

Âm lịch : 8/8/2021

Ngày : Tốc hỷ

Giờ tốt : 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h

Đánh giá ngày :
+ Ngày 14/9/2021 dương lịch (8/8/2021 âm lịch) là ngày Ất Sửu, đó là ngày đẹp mua xe với người tuổi Tỵ, Dậu nhưng là ngày xấu đối với tuổi Thìn, Mùi, Tuất.
+ Ngày 14/9/2021 dương lịch (8/8/2021 âm lịch) là ngày Tốc Hỷ. Ở đây Tốc mang nghĩa tốc độ, nhanh chóng. Hỷ mang nghĩa cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Ngày Tốc Hỷ mang ý  nghĩa niềm vui tới mau, tới sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Khi chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ gặp được may mắn, thuận lợi. Đây là ngày tốt để mua xe.

Ngày 16/9/2021

Âm lịch : 10/8/2021

Ngày : Tiểu cát

Giờ tốt : 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h

Đánh giá ngày :
+ Ngày 16/9/2021 dương lịch (10/8/2021 âm lịch) là ngày Đinh Mão, ngày đẹp mua xe đối với người tuổi Mùi, Hợi nhưng là ngày xấu đối với tuổi Tý, Ngọ, Dậu.
+ Ngày 16/9/2021 dương lịch (10/8/2021 âm lịch) là ngày Tiểu Cát. Tiểu Cát ý là ngày có những may mắn, cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Và thực tế thì nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát để thực hiện điều gì đó thì sẽ thường được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Đây là ngày tốt để mua xe.
Xem ngày đẹp mua xe tháng 6 năm 2021

Xem ngày đẹp mua xe tháng 6 năm 2021

Ngày 18/9/2021

Âm lịch : 12/8/2021

Ngày : Đại an

Giờ tốt : 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h

Đánh giá ngày :
+ Ngày 18/9/2021 dương lịch (12/8/2021 âm lịch) là ngày Kỷ Tỵ, là ngày mua xe tốt với người tuổi Sửu, Dậu nhưng là ngày xấu đối với tuổi Dần, Thân, Hợi.
+ Ngày 18/9/2021 dương lịch (12/8/2021 âm lịch) là ngày Đại An. Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Thực hiện những công việc đại sự, việc đặc biệt vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình ấm êm, khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự bởi thế hoàn toàn có thể chọn để tiến hành những công việc quan trọng. Đây là ngày đẹp để mua xe.

Ngày 20/9/2021

Âm lịch : 14/8/2021

Ngày : Tốc hỷ

Giờ tốt : 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h

Đánh giá ngày :
+ Ngày 20/9/2021 dương lịch (14/8/2021 âm lịch) là ngày Tân Mùi, là ngày mua xe tốt với người tuổi Mão, Hợi nhưng là ngày xấu đối với tuổi Sửu, Thìn, Tuất.
+ Ngày 20/9/2021 dương lịch (14/8/2021 âm lịch) là ngày Tốc Hỷ. Ở đây Tốc mang nghĩa tốc độ, nhanh chóng. Hỷ mang nghĩa cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Ngày Tốc Hỷ mang ý  nghĩa niềm vui tới mau, tới sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Khi chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ gặp được may mắn, thuận lợi. Đây là ngày tốt để mua xe.

Ngày 22/9/2021

Âm lịch : 16/8/2021

Ngày : Tiểu cát

Giờ tốt : 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h

Đánh giá ngày :
+ Ngày 22/9/2021 dương lịch (16/8/2021 âm lịch) là ngày Quý Dậu, là ngày mua xe tốt với người tuổi Sửu, Tỵ nhưng là ngày xấu đối với tuổi Tý, Mão, Ngọ.
+ Ngày 22/9/2021 dương lịch (16/8/2021 âm lịch) là ngày Tiểu Cát. Tiểu Cát ý là ngày có những may mắn, cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Và thực tế thì nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát để thực hiện điều gì đó thì sẽ thường được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Đây là ngày tốt để mua xe.

Ngày 24/9/2021

Âm lịch : 18/8/2021

Ngày : Đại an

Giờ tốt : 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h

Đánh giá ngày :
+ Ngày 24/9/2021 dương lịch (18/8/2021 âm lịch) là ngày Ất Hợi, là ngày mua xe tốt với người tuổi Mão, Mùi nhưng đó là ngày xấu đối với tuổi Dần, Tỵ, Thân.
+ Ngày 24/9/2021 dương lịch (18/8/2021 âm lịch) là ngày Đại An. Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Thực hiện những công việc đại sự, việc đặc biệt vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình ấm êm, khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự bởi thế hoàn toàn có thể chọn để tiến hành những công việc quan trọng. Đây là ngày đẹp để mua xe.
+ Ngày 24/9/2021 dương lịch (18/8/2021 âm lịch) là ngày Tam nương sát, ngày này được cho là xuất hành hoặc khởi sự đều vất vả, không được việc

Ngày 26/9/2021

Âm lịch : 20/8/2021

Ngày : Tốc hỷ

Giờ tốt : 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h

Đánh giá ngày :
+ Ngày 26/9/2021 dương lịch (20/8/2021 âm lịch) là ngày Đinh Sửu, là ngày mua xe tốt với người tuổi Tỵ, Dậu nhưng đó là ngày xấu đối với những người tuổi Thìn, Mùi, Tuất.
+ Ngày 26/9/2021 dương lịch (20/8/2021 âm lịch) là ngày Tốc Hỷ. Ở đây Tốc mang nghĩa tốc độ, nhanh chóng. Hỷ mang nghĩa cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Ngày Tốc Hỷ mang ý  nghĩa niềm vui tới mau, tới sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Khi chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ gặp được may mắn, thuận lợi. Đây là ngày tốt để mua xe.

Ngày 28/9/2021

Âm lịch : 22/8/2021

Ngày : Tiểu cát

Giờ tốt : 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h

Đánh giá ngày :
+ Ngày 28/9/2021 dương lịch (22/8/2021 âm lịch) là ngày Kỷ Mão, là ngày mua xe tốt với người tuổi Mùi, Hợi nhưng là ngày xấu đối với những người tuổi Tý, Ngọ, Dậu.
+ Ngày 28/9/2021 dương lịch (22/8/2021 âm lịch) là ngày Tiểu Cát. Tiểu Cát ý là ngày có những may mắn, cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Và thực tế thì nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát để thực hiện điều gì đó thì sẽ thường được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Đây là ngày tốt để mua xe.
+ Ngày 28/9/2021 dương lịch (22/8/2021 âm lịch) là ngày Tam nương sát, ngày này được cho là xuất hành hoặc khởi sự đều vất vả, không được việc

Ngày 30/9/2021

Âm lịch : 24/8/2021

Ngày : Đại an

Giờ tốt : 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h

Đánh giá ngày :
+ Ngày 30/9/2021 dương lịch (24/8/2021 âm lịch) là ngày Tân Tỵ, là ngày mua xe tốt với người tuổi Sửu, Dậu nhưng là ngày xấu đối với những người tuổi Dần, Thân, Hợi.
+ Ngày 30/9/2021 dương lịch (24/8/2021 âm lịch) là ngày Đại An. Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Thực hiện những công việc đại sự, việc đặc biệt vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình ấm êm, khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự bởi thế hoàn toàn có thể chọn để tiến hành những công việc quan trọng. Đây là ngày đẹp để mua xe.

Các tin liên quan
Liên kết: Kết quả XSMB