XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp

Xem ngày đẹp mua xe trong tháng 4 năm 2021


Ngày đẹp mua xe tháng 4 năm 2021. Khi lựa chọn ngày tốt, ngày đẹp mua xe sẽ giúp việc đi lại được thuận lợi, giúp người đi yên tâm hơn trên mọi chặng đường. Đó là những ngày nào hãy cùng soicauxoso68.net tìm hiểu. 

Ngày đẹp mua xe tháng 4 năm 2021

Nguyên tắc xem ngày đẹp mua xe tháng 4 năm 2021

+ Khi lựa chọn danh sách các ngày tốt tháng 4 năm 2021 để lựa chọn ngày mua xe hợp tuổi.

+ Cần phải loại bỏ những ngày xấu như là ngày : Tam nương, Nguyệt kỵ, Thọ tử, Dương công kỵ nhật.

+ Cần phải tránh ngày có các sao xấu chiếu trong ngày như: Sát Chủ, Thiên Lại, Thụ Tử, Đại Hao, Tử Khí, Quan Phù, Thiên Cương, Thiên Lại, Thiên Ngục, Tiểu hồng xa, Đại Hao, Tử Khí, Quan Phù, Hoang Vu, Băng Tiêu, Nguyệt Phá, Hà Khôi, Cẩu Giảo, Nguyệt Hình, Tai Sát, Cô Thần, Quả Tú.

+ Cần phải lựa chọn ngày có Trực: Thành, Mãn, Khai, Kiến, Bình chiếu xuống.

+ Sau khi đã chọn được ngày tốt mua xe rồi thì cần phải chọn giờ tốt giờ hợp lý trong ngày để tiến hành mua xe và làm những thủ tục khác.

Ngày đẹp mua xe tháng 4 năm 2021

Ngày đẹp mua xe tháng 4 năm 2021

Những ngày đẹp mua xe tháng 4 năm 2021

Ngày 1/4/2021

+ Âm lịch : 3/3/2021

+ Ngày : Tiểu cát

+ Giờ tốt : 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h

Đánh giá ngày :

+ Ngày 1/4/2021 dương lịch (20/2/2021 âm lịch) ngày Kỷ Mão, là ngày tốt mua xe với người tuổi Mùi, Hợi. Nhưng là ngày xấu mua xe tới tuổi Tý, Ngọ, Dậu.

+ Ngày 1/4/2021 là ngày Tốc Hỷ. Ở đây Tốc mang nghĩa tốc độ, nhanh chóng. Hỷ mang nghĩa cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Ngày Tốc Hỷ mang ý  nghĩa niềm vui tới mau, tới sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Khi chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ gặp được may mắn, thuận lợi. Đây là ngày tốt để mua xe.

Ngày 3/4/2021

Âm lịch : 22/2/2021

Ngày : Tiểu cát

Giờ tốt : 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h

Đánh giá ngày :

+ Ngày 3/4/2021 dương lịch (22/2/2021 âm lịch) ngày Tân Tỵ, ngày đẹp mua xe với người tuổi Sửu, Dậu. Nhưng là ngày xấu mua xe cho tuổi Dần, Thân, Hợi.

+ Ngày 3/4/2021 là ngày Tiểu Cát. Tiểu Cát ý là ngày có những may mắn, cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Và thực tế thì nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát để thực hiện điều gì đó thì sẽ thường được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Đây là ngày tốt để mua xe.

+ Ngày 3/4/2021 dương lịch (22/2/2021 âm lịch) là ngày Tam nương sát, ngày này được cho là xuất hành hoặc khởi sự đều vất vả, không được việc

Ngày 5/4/2021

Âm lịch : 24/2/2021

Ngày : Đại an

Giờ tốt : 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h

Đánh giá ngày :

+ Ngày 5/4/2021 dương lịch (24/2/2021 âm lịch) ngày Quý Mùi, ngày đẹp mua xe với tuổi Mão, Hợi. nhưng là ngày mua xe xấu với người tuổi Sửu, Thìn, Tuất.

+ Ngày 5/4/2021 ngày Đại An. Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Thực hiện những công việc đại sự, việc đặc biệt vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình ấm êm, khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự bởi thế hoàn toàn có thể chọn để tiến hành những công việc quan trọng. Đây là ngày đẹp để mua xe.

Ngày 7/4/2021

Âm lịch : 26/2/2021

Ngày : Tốc hỷ

Giờ tốt : 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h

Đánh giá ngày :

+ Ngày 7/4/2021 dương lịch (26/2/2021 âm lịch) ngày Ất Dậu, đây là ngày đẹp mua xe tới tuổi Sửu, Tỵ nhưng là ngày xấu với tuổi Tý, Mão, Ngọ.

+ Ngày 7/4/2021 là ngày Tốc Hỷ. Ở đây Tốc mang nghĩa tốc độ, nhanh chóng. Hỷ mang nghĩa cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Ngày Tốc Hỷ mang ý  nghĩa niềm vui tới mau, tới sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Khi chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ gặp được may mắn, thuận lợi. Đây là ngày tốt để mua xe.

Ngày 9/4/2021

Âm lịch : 28/2/2021

Ngày : Tiểu cát

Giờ tốt : 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h

Đánh giá ngày :

+ Ngày 9/4/2021 dương lịch (28/2/2021 âm lịch) ngày Đinh Hợi, ngày đẹp mua xe cho tuổi Mão, Mùi nhưng là ngày xấu với tuổi Dần, Tỵ, Thân.

+ Ngày 9/4/2021 là ngày Tiểu Cát. Tiểu Cát ý là ngày có những may mắn, cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Và thực tế thì nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát để thực hiện điều gì đó thì sẽ thường được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Đây là ngày tốt để mua xe.

Ngày 11/4/2021

Âm lịch : 30/2/2021

Ngày : Đại an

Giờ tốt : 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h

Đánh giá ngày

+ Ngày 11/4/2021 dương lịch (30/2/2021 âm lịch) ngày Kỷ Sửu, là ngày tốt mua xe đối với người tuổi Tỵ, Dậu nhưng là ngày xấu đối với tuổi Thìn, Mùi, Tuất.

+ Ngày 11/4/2021 là ngày Đại An. Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Thực hiện những công việc đại sự, việc đặc biệt vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình ấm êm, khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự bởi thế hoàn toàn có thể chọn để tiến hành những công việc quan trọng. Đây là ngày đẹp để mua xe.

Ngày 12/4/2021

Âm lịch : 1/3/2021

Ngày : Tốc hỷ

Giờ tốt : 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h

Đánh giá ngày :

+ Ngày 12/4/2021 dương lịch (1/3/2021 âm lịch) là ngày Canh Dần, đây là ngày đẹp mua xe với tuổi Ngọ, Tuất nhưng là ngày xấu với tuổi Tỵ, Thân, Hợi.

+ Ngày 12/4/2021 là ngày Tốc Hỷ. Ở đây Tốc mang nghĩa tốc độ, nhanh chóng. Hỷ mang nghĩa cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Ngày Tốc Hỷ mang ý  nghĩa niềm vui tới mau, tới sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Khi chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ gặp được may mắn, thuận lợi. Đây là ngày tốt để mua xe.

Ngày 14/4/2021

Âm lịch : 3/3/2021

Ngày : Tiểu cát

Giờ tốt : 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h

Đánh giá ngày :

+ Ngày 14/4/2021 dương lịch (3/3/2021 âm lịch) ngày Nhâm Thìn, đây là ngày mua xe tốt với người tuổi Tý, Thân nhưng là ngày xấu với tuổi Sửu, Tuất.

+ Ngày 14/4/2021 là ngày Tiểu Cát. Tiểu Cát ý là ngày có những may mắn, cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Và thực tế thì nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát để thực hiện điều gì đó thì sẽ thường được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Đây là ngày tốt để mua xe.

+ Ngày 14/4/2021 dương lịch (3/3/2021 âm lịch) là ngày Tam nương sát, ngày này được cho là xuất hành hoặc khởi sự đều vất vả, không được việc

Ngày 16/4/2021

Âm lịch : 5/3/2021

Ngày : Đại an

Giờ tốt : 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h

Đánh giá ngày :

+ Ngày 16/4/2021 dương lịch (5/3/2021 âm lịch) ngày Giáp Ngọ, là ngày đẹp mua xe tốt với người tuổi Dần, Tuất. Nhưng là ngày xấu với tuổi Tý, Mão, Dậu.

+ Ngày 16/4/2021 là ngày Đại An. Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Thực hiện những công việc đại sự, việc đặc biệt vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình ấm êm, khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự bởi thế hoàn toàn có thể chọn để tiến hành những công việc quan trọng. Đây là ngày đẹp để mua xe.

Ngày 18/4/2021

Âm lịch : 7/3/2021

Ngày : Tốc hỷ

Giờ tốt : 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h

Đánh giá ngày :

+ Ngày 18/4/2021 dương lịch (7/3/2021 âm lịch) ngày Bính Thân, đây là ngày tốt mua xe với người tuổi Tý, Thìn nhưng là ngày xấu đối với người tuổi Dần, Tỵ, Hợi.

+ Ngày 18/4/2021 là ngày Tốc Hỷ. Ở đây Tốc mang nghĩa tốc độ, nhanh chóng. Hỷ mang nghĩa cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Ngày Tốc Hỷ mang ý  nghĩa niềm vui tới mau, tới sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Khi chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ gặp được may mắn, thuận lợi. Đây là ngày tốt để mua xe.

+ Ngày 18/4/2021 dương lịch (7/3/2021 âm lịch) là ngày Tam nương sát, ngày này được cho là xuất hành hoặc khởi sự đều vất vả, không được việc

Ngày 20/4/2021

Âm lịch : 9/3/2021

Ngày : Tiểu cát

Giờ tốt : 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h

Đánh giá ngày :

+ Ngày 20/4/2021 dương lịch (9/3/2021 âm lịch) ngày Mậu Tuất, đây là ngày đẹp mua xe với tuổi Dần, Ngọ nhưng là ngày xấu với tuổi tuổi Sửu, Thìn, Mùi.

+ Ngày 20/4/2021 là ngày Tiểu Cát. Tiểu Cát ý là ngày có những may mắn, cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Và thực tế thì nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát để thực hiện điều gì đó thì sẽ thường được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Đây là ngày tốt để mua xe.

+ Ngày 20/4/2021 dương lịch (9/3/2021 âm lịch) là ngày Dương Công Kỵ Nhật, ngày này trăm sự đều kiêng kỵ

Ngày 22/4/2021

Âm lịch : 11/3/2021

Ngày : Đại an

Giờ tốt : 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h

Đánh giá ngày :

+ Ngày 22/4/2021 dương lịch (11/3/2021 âm lịch) ngày Canh Tý, đây là ngày tốt mua xe với tuổi Thìn, Thân nhưng là ngày xấu với tuổi Mão, Ngọ, Dậu.

+ Ngày 22/4/2021 là ngày Đại An. Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Thực hiện những công việc đại sự, việc đặc biệt vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình ấm êm, khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự bởi thế hoàn toàn có thể chọn để tiến hành những công việc quan trọng. Đây là ngày đẹp để mua xe.

Ngày 24/4/2021

Âm lịch : 13/3/2021

Ngày : Tốc hỷ

Giờ tốt : 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h

Đánh giá ngày :

+ Ngày 24/4/2021 dương lịch (13/3/2021 âm lịch) ngày Nhâm Dần, đây là ngày đẹp mua xe cho tuổi Ngọ, Tuất. Nhưng là ngày xấu với tuổi Tỵ. Thân, Hợi.

+ Ngày 24/4/2021 là ngày Tốc Hỷ. Ở đây Tốc mang nghĩa tốc độ, nhanh chóng. Hỷ mang nghĩa cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Ngày Tốc Hỷ mang ý  nghĩa niềm vui tới mau, tới sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Khi chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ gặp được may mắn, thuận lợi. Đây là ngày tốt để mua xe.

+ Ngày 24/4/2021 dương lịch (13/3/2021 âm lịch) là ngày Tam nương sát, ngày này được cho là xuất hành hoặc khởi sự đều vất vả, không được việc

Ngày 26/4/2021

Âm lịch : 15/3/2021

Ngày : Tiểu cát

Giờ tốt : 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h

Đánh giá ngày :

+ Ngày 26/4/2021 dương lịch (15/3/2021 âm lịch) ngày Giáp Thìn, đây là ngày đẹp mua xe với tuổi Tý, Thân nhưng xấu với người tuổi Sửu, Mùi, Tuất

+ Ngày 26/4/2021 ngày Tiểu Cát. Tiểu Cát ý là ngày có những may mắn, cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Và thực tế thì nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát để thực hiện điều gì đó thì sẽ thường được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Đây là ngày tốt để mua xe.

Ngày 28/4/2021

Âm lịch : 17/3/2021

Ngày : Đại an

Giờ tốt : 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h

Đánh giá ngày :

+ Ngày 28/4/2021 dương lịch (17/3/2021 âm lịch) ngày Bính Ngọ, là ngày tốt mua xe cho tuổi Dần, Tuất nhưng là ngày xấu với tuổi Tý, Mão, Dậu.

+ Ngày 28/4/2021 là ngày Đại An. Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Thực hiện những công việc đại sự, việc đặc biệt vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình ấm êm, khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự bởi thế hoàn toàn có thể chọn để tiến hành những công việc quan trọng. Đây là ngày đẹp để mua xe.

Ngày 30/4/2021

Âm lịch : 19/3/2021

Ngày : Tốc hỷ

Giờ tốt : 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h

Đánh giá ngày :

+ Ngày 30/4/2021 dương lịch (19/3/2021 âm lịch) ngày Mậu Thân, đây là ngày tốt mua xe với tuổi Tý, Thìn nhưng xấu với tuổi Dần, Tỵ, Hợi

+ Ngày 30/4/2021 là ngày Tốc Hỷ. Ở đây Tốc mang nghĩa tốc độ, nhanh chóng. Hỷ mang nghĩa cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Ngày Tốc Hỷ mang ý  nghĩa niềm vui tới mau, tới sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Khi chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ gặp được may mắn, thuận lợi. Đây là ngày tốt để mua xe.

Trên đây là những ngày đẹp mua xe tháng 4 năm 2021. Chúc bạn tìm được ngày đẹp ưng ý nhất cho việc quan trọng của mình. 

Các tin liên quan
Liên kết: Kết quả XSMB | đăng ký m88