XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp

Xem ngày đẹp mua xe tháng 3 năm 2021


Ngày đẹp mua xe tháng 3 năm 2021. Khi lựa chọn ngày tốt, ngày đẹp mua xe sẽ giúp việc đi lại được thuận lợi, giúp người đi yên tâm hơn trên mọi chặng đường. Đó là những ngày nào hãy cùng soicauxoso68.net tìm hiểu. 

Ngày đẹp mua xe tháng 3 năm 2021

Nguyên tắc xem ngày đẹp mua xe tháng 3 năm 2021

+ Khi lựa chọn danh sách các ngày tốt tháng 3 năm 2021 để lựa chọn ngày mua xe hợp tuổi.

+ Cần phải loại bỏ những ngày xấu như là ngày : Tam nương, Nguyệt kỵ, Thọ tử, Dương công kỵ nhật.

+ Cần phải tránh ngày có các sao xấu chiếu trong ngày như: Sát Chủ, Thiên Lại, Thụ Tử, Đại Hao, Tử Khí, Quan Phù, Thiên Cương, Thiên Lại, Thiên Ngục, Tiểu hồng xa, Đại Hao, Tử Khí, Quan Phù, Hoang Vu, Băng Tiêu, Nguyệt Phá, Hà Khôi, Cẩu Giảo, Nguyệt Hình, Tai Sát, Cô Thần, Quả Tú.

+ Cần phải lựa chọn ngày có Trực: Thành, Mãn, Khai, Kiến, Bình chiếu xuống.

+ Sau khi đã chọn được ngày tốt mua xe rồi thì cần phải chọn giờ tốt giờ hợp lý trong ngày để tiến hành mua xe và làm những thủ tục khác.

Những ngày đẹp mua xe tháng 3 năm 2021

Ngày 2/3/2021

 • + Âm lịch : 19/1/2021
 • + Ngày : Đại an
 • + Giờ tốt : 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
Xem ngày đẹp mua xe tháng 3 năm 2021

Xem ngày đẹp mua xe tháng 3 năm 2021

Đánh giá ngày :

+ Ngày 2/3/2021 dương lịch (19/1/2021 âm lịch) là ngày Kỷ Dậu, đây là ngày đẹp mua xe cho người tuổi Sửu, Tỵ nhưng là ngày xấu mua xe xấu với người tuổi Tý, Mão, Ngọ.

+ Ngày 2/3/2021 đây là ngày Đại an, Ngày Đại An có ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Lựa chọn làm việc đại sự, đặc biệt là xây nhà vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình êm ấm, mạnh khỏe, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự nên quý bạn nếu có thể hãy chọn thời điểm này để tiến hành công việc. Ngày này là một ngày tốt để mua xe.

Ngày 4/3/2021

 • + Âm lịch : 21/1/2021
 • + Ngày : Tốc hỷ
 • + Giờ tốt : 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h

Đánh giá ngày :

+ Ngày 4/3/2021 dương lịch (21/1/2021 âm lịch) ngày Tân Hợi, đây là ngày mua xe tốt với người tuổi Mão, Mùi nhưng là ngày xấu với tuổi Dần, Tỵ, Thân.

+ Ngày 4/3/2021 là ngày Tốc Hỷ, ngày này có nghĩa là niềm vui đến nhanh, đến sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ dễ gặp may mắn, mọi việc được thuận lợi. Ngày này là một ngày tốt để mua xe.

Ngày 6/3/2021

 • + Âm lịch : 23/1/2021
 • + Ngày : Tiểu cát
 • + Giờ tốt : 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h

Đánh giá ngày :

+ Ngày 6/3/2021 dương lịch (23/1/2021 âm lịch) ngày Quý Sửu, đây là ngày mua xe tốt với người tuổi Tỵ, Dậu. Ngày xấu với tuổi tuổi Thìn, Mùi, Tuất.

+ Ngày 6/3/2021 là ngày Tiểu cát, Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Thực tế, nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát thì thường sẽ được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Ngày này là một ngày tốt để mua xe.

Ngày 8/3/2021 
 • + Âm lịch : 25/1/2021
 • + Ngày : Đại an
 • + Giờ tốt : 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
Đánh giá ngày :
+ Ngày 8/3/2021 dương lịch (25/1/2021 âm lịch) ngày Ất Mão, đây là ngày mua xe tốt với người tuổi Mùi, Hợi nhưng là ngày xấu với tuổi Tý, Ngọ, Dậu.
+ Ngày 8/3/2021 là ngày Đại an, Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Nếu làm việc đại sự, đặc biệt là xây nhà vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình êm ấm, khỏe mạnh, cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự nên quý bạn nếu có thể hãy chọn thời điểm này để tiến hành công việc. Ngày này là một ngày tốt để mua xe.
Ngày 10/3/2021
 • + Âm lịch : 27/1/2021
 • + Ngày : Tốc hỷ
 • + Giờ tốt : 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
Đánh giá ngày :
+ Ngày 10/3/2021 dương lịch (27/1/2021 âm lịch) ngày Đinh Tỵ, đây là ngày mua xe tốt với người tuổi Sửu, Dậu nhưng là ngày xấu với người tuổi Dần, Thân, Hợi.
+ Ngày 10/3/2021 ngày Tốc hỷ, Tốc có nghĩa là tốc độ, nhanh chóng. Hỷ có nghĩa là cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Tốc Hỷ có nghĩa là niềm vui đến nhanh, đến sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Việc lựa chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ dễ gặp may mắn, mọi việc được thuận lợi. Ngày này là một ngày tốt để mua xe.
+ Ngày 10/3/2021 dương lịch (27/1/2021 âm lịch) là ngày Tam nương sát, ngày này được cho là xuất hành hoặc khởi sự đều vất vả, không được việc
Ngày 12/3/2021
 • + Âm lịch : 29/1/2021
 • + Ngày : Tiểu cát
 • + Giờ tốt : 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
Đánh giá ngày :
+ Ngày 12/3/2021 dương lịch (29/1/2021 âm lịch) ngày Kỷ Mùi, đây là ngày mua xe tốt với người tuổi Mão, Hợi nhưng là ngày xấu với người tuổi Sửu, Thìn, Tuất.
+ Ngày 12/3/2021 là ngày Tiểu cát, Tiểu có nghĩa là nhỏ, Cát có nghĩa là cát lợi. Tiểu Cát có nghĩa là điều may mắn, điều cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Thực tế, nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát thì thường sẽ được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Ngày này là một ngày tốt để mua xe.
Ngày 14/3/2021
 • + Âm lịch : 2/2/2021
 • + Ngày : Tốc hỷ
 • + Giờ tốt : 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
Đánh giá ngày :
+ Ngày 14/3/2021 dương lịch (2/2/2021 âm lịch) ngày Tân Dậu, đây là ngày mua xe tốt với người tuổi Sửu, Tỵ nhưng xấu với xấu với người tuổi Tý, Mão, Ngọ.
+ Ngày 14/3/2021 là ngày Tốc hỷ, Tốc có nghĩa là tốc độ, nhanh chóng. Hỷ có nghĩa là cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Tốc Hỷ có nghĩa là niềm vui đến nhanh, đến sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ dễ gặp may mắn, mọi việc được thuận lợi. Ngày này là một ngày tốt để mua xe.
Ngày 16/3/2021
 • + Âm lịch : 4/2/2021
 • + Ngày : Tiểu cát
 • + Giờ tốt : 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
Đánh giá ngày :
+ Ngày 16/3/2021 dương lịch (4/2/2021 âm lịch) ngày Quý Hợi, đây là ngày mua xe tốt với người tuổi Mão, Mùi nhưng xấu với tuổi Dần, Tỵ, Thân.
+ Ngày 16/3/2021 là ngày Tiểu cát, Tiểu có nghĩa là nhỏ, Cát có nghĩa là cát lợi. Tiểu Cát có nghĩa là điều may mắn, điều cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Thực tế, nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát thì thường sẽ được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Ngày này là một ngày tốt để mua xe.

Ngày 18/3/2021

 • + Âm lịch : 6/2/2021
 • + Ngày : Đại an
 • + Giờ tốt : 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
Đánh giá ngày :
+ Ngày 18/3/2021 dương lịch (6/2/2021 âm lịch) ngày Ất Sửu, là ngày mua xe tốt với người tuổi Tỵ, Dậu nhưng xấu với người tuổi Thìn, Mùi, Tuất.
+ Ngày 18/3/2021 là ngày Đại an, Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Nếu làm việc đại sự, đặc biệt là xây nhà vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình êm ấm, khỏe mạnh, cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự nên quý bạn nếu có thể hãy chọn thời điểm này để tiến hành công việc. Ngày này là một ngày tốt để mua xe.
Ngày 22/3/2021
 • + Âm lịch : 10/2/2021
 • + Ngày : Tiểu cát
 • + Giờ tốt : 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
Đánh giá ngày :
+ Ngày 22/3/2021 dương lịch (10/2/2021 âm lịch) ngày Kỷ Tỵ, đây là ngày mua xe tốt với người tuổi Sửu, Dậu nhưng xấu với người tuổi Dần, Thân, Hợi.
+ Ngày 22/3/2021 là ngày Tiểu cát, Tiểu có nghĩa là nhỏ, Cát có nghĩa là cát lợi. Tiểu Cát có nghĩa là điều may mắn, điều cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Thực tế, nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát thì thường sẽ được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Ngày này là một ngày tốt để mua xe.
Ngày 24/3/2021
 • + Âm lịch : 12/2/2021
 • + Ngày : Đại an
 • + Giờ tốt : 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
Đánh giá ngày :
+ Ngày 24/3/2021 dương lịch (12/2/2021 âm lịch) ngày Tân Mùi, đâu là ngày mua xe tốt với người tuổi Mão, Hợi nhưng xấu với người tuổi Sửu, Thìn, Tuất.
+ Ngày 24/3/2021 dương lịch (12/2/2021 âm lịch) là ngày Đại an, Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Nếu làm việc đại sự, đặc biệt là xây nhà vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình êm ấm, khỏe mạnh, cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự nên quý bạn nếu có thể hãy chọn thời điểm này để tiến hành công việc. Ngày này là một ngày tốt để mua xe.
Ngày 26/3/2021
 • + Âm lịch : 14/2/2021
 • + Ngày : Tốc hỷ
 • + Giờ tốt : 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
Đánh giá ngày :
+ Ngày 26/3/2021 dương lịch (14/2/2021 âm lịch) là ngày Quý Dậu, đây là ngày mua xe tốt với người tuổi Sửu, Tỵ nhưng không tốt với người tuổi Tý, Mão, Ngọ.
+ Ngày 26/3/2021 là ngày Tốc hỷ, Tốc có nghĩa là tốc độ, nhanh chóng. Hỷ có nghĩa là cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Tốc Hỷ có nghĩa là niềm vui đến nhanh, đến sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ dễ gặp may mắn, mọi việc được thuận lợi. Ngày này là một ngày tốt để mua xe.
Ngày 28/3/2021
 • + Âm lịch : 16/2/2021
 • + Ngày : Tiểu cát
 • + Giờ tốt : 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
Đánh giá ngày :
+ Ngày 28/3/2021 dương lịch (16/2/2021 âm lịch) ngày Ất Hợi, đây là ngày mua xe tốt với người tuổi Mão, Mùi Nhưng xấu với người tuổi Dần, Tỵ, Thân.
+ Ngày 28/3/2021 là ngày Tiểu cát, Tiểu có nghĩa là nhỏ, Cát có nghĩa là cát lợi. Tiểu Cát có nghĩa là điều may mắn, điều cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Thực tế, nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát thì thường sẽ được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Ngày này là một ngày tốt để mua xe.
Ngày 30/3/2021

+ Âm lịch : 18/2/2021

+ Ngày : Đại an

+ Giờ tốt : 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h

Đánh giá ngày :
+Ngày 30/3/2021 dương lịch (18/2/2021 âm lịch) ngày Đinh Sửu, là ngày mua xe tốt với người tuổi Tỵ, Dậu nhưng xấu với người tuổi Thìn, Mùi, Tuất.
+ Ngày 30/3/2021 là ngày Đại an, Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Nếu làm việc đại sự, đặc biệt là xây nhà vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình êm ấm, khỏe mạnh, cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự nên quý bạn nếu có thể hãy chọn thời điểm này để tiến hành công việc. Ngày này là một ngày tốt để mua xe.
+ Ngày 30/3/2021 dương lịch (18/2/2021 âm lịch) là ngày Tam nương sát, ngày này được cho là xuất hành hoặc khởi sự đều vất vả, không được việc

Trên đây là tổng hợp những ngày đẹp mua xe trong tháng 3 năm 2021. Chúc bạn tìm được ngày đẹp ưng ý nhất cho mình. 

Các tin liên quan
Liên kết: Kết quả XSMB | đăng ký m88