XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp

Ngày đẹp mua xe tháng 11 năm 2021


Ngày đẹp mua xe tháng 11 năm 2021. Khi lựa chọn ngày tốt, ngày đẹp mua xe sẽ giúp việc đi lại được thuận lợi, giúp người đi yên tâm hơn trên mọi chặng đường. Đó là những ngày nào hãy cùng soicauxoso11.net tìm hiểu. 

Ngày đẹp mua xe tháng 11 năm 2021

Nguyên tắc xem ngày đẹp mua xe tháng 11 năm 2021

+ Khi lựa chọn danh sách các ngày tốt tháng 11 năm 2021 để lựa chọn ngày mua xe hợp tuổi.

+ Cần phải loại bỏ những ngày xấu như là ngày : Tam nương, Nguyệt kỵ, Thọ tử, Dương công kỵ nhật.

+ Cần phải tránh ngày có các sao xấu chiếu trong ngày như: Sát Chủ, Thiên Lại, Thụ Tử, Đại Hao, Tử Khí, Quan Phù, Thiên Cương, Thiên Lại, Thiên Ngục, Tiểu hồng xa, Đại Hao, Tử Khí, Quan Phù, Hoang Vu, Băng Tiêu, Nguyệt Phá, Hà Khôi, Cẩu Giảo, Nguyệt Hình, Tai Sát, Cô Thần, Quả Tú.

Ngày đẹp mua xe tháng 11 năm 2021

Ngày đẹp mua xe tháng 11 năm 2021

+ Cần phải lựa chọn ngày có Trực: Thành, Mãn, Khai, Kiến, Bình chiếu xuống.

+ Sau khi đã chọn được ngày tốt mua xe rồi thì cần phải chọn giờ tốt giờ hợp lý trong ngày để tiến hành mua xe và làm những thủ tục khác.

Những ngày đẹp mua xe tháng 11 năm 2021

Ngày 1/11/2021

Âm lịch : 27/9/2021

Ngày : Tiểu cát

Giờ tốt : 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h

Đánh giá ngày :
+ Ngày 1/11/2021 dương lịch (27/9/2021 âm lịch) là ngày Quý Sửu, đây là ngày tốt mua xe cho tuổi Tỵ, Dậu nhưng đó là ngày không tốt đối với những người tuổi Thìn, Mùi, Tuất.
+ Ngày 1/11/2021 dương lịch (27/9/2021 âm lịch) là ngày Tiểu Cát. Tiểu Cát ý là ngày có những may mắn, cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Và thực tế thì nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát để thực hiện điều gì đó thì sẽ thường được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Đây là ngày tốt để mua xe.
+ Ngày 1/11/2021 dương lịch (27/9/2021 âm lịch) là ngày Tam nương sát, ngày này được cho là xuất hành hoặc khởi sự đều vất vả, không được việc

Ngày 3/11/2021

Âm lịch : 29/9/2021

Ngày : Đại an

Giờ tốt : 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h

Đánh giá ngày :
+ Ngày 3/11/2021 dương lịch (29/9/2021 âm lịch) là ngày Ất Mão, đây là ngày tốt mua xe cho người tuổi Mùi, Hợi nhưng là ngày xấu đối với người tuổi Tý, Ngọ, Dậu.
+ Ngày 3/11/2021 dương lịch (29/9/2021 âm lịch) là ngày Đại An. Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Thực hiện những công việc đại sự, việc đặc biệt vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình ấm êm, khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự bởi thế hoàn toàn có thể chọn để tiến hành những công việc quan trọng. Đây là ngày đẹp để mua xe.

Ngày 6/11/2021

Âm lịch : 2/10/2021

Ngày : Tiểu cát

Giờ tốt : 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h

Đánh giá ngày :
+ Ngày 6/11/2021 dương lịch (2/10/2021 âm lịch) là ngày Mậu Ngọ, là ngày mua xe tốt với người tuổi Dần, Tuất nhưng đây lại là ngày xấu đối với người tuổi Tý, Mão, Dậu.
+ Ngày 6/11/2021 dương lịch (2/10/2021 âm lịch) là ngày Tiểu Cát. Tiểu Cát ý là ngày có những may mắn, cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Và thực tế thì nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát để thực hiện điều gì đó thì sẽ thường được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Đây là ngày tốt để mua xe.

Ngày 8/11/2021

Âm lịch : 4/10/2021

Ngày : Đại an

Giờ tốt : 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h

Đánh giá ngày :
+ Ngày 8/11/2021 dương lịch (4/10/2021 âm lịch) là ngày Canh Thân, là ngày mua xe tốt với người tuổi Tý, Thìn nhưng đó lại là ngày xấu đối với người tuổi Dần, Tỵ, Hợi.
+ Ngày 8/11/2021 dương lịch (4/10/2021 âm lịch) là ngày Đại An. Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Thực hiện những công việc đại sự, việc đặc biệt vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình ấm êm, khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự bởi thế hoàn toàn có thể chọn để tiến hành những công việc quan trọng. Đây là ngày đẹp để mua xe.

Ngày 10/11/2021

Âm lịch : 6/10/2021

Ngày : Tốc hỷ

Giờ tốt : 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h

Đánh giá ngày :
+ Ngày 10/11/2021 dương lịch (6/10/2021 âm lịch) là ngày Nhâm Tuất, đây là ngày tốt mua xe cho người tuổi Dần, Ngọ nhưng đó là ngày xấu đối với người tuổi Sửu, Thìn, Mùi.
+ Ngày 10/11/2021 dương lịch (6/10/2021 âm lịch) là ngày Tốc Hỷ. Ở đây Tốc mang nghĩa tốc độ, nhanh chóng. Hỷ mang nghĩa cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Ngày Tốc Hỷ mang ý  nghĩa niềm vui tới mau, tới sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Khi chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ gặp được may mắn, thuận lợi. Đây là ngày tốt để mua xe.

Ngày 12/11/2021

Âm lịch : 8/10/2021

Ngày : Tiểu cát

Giờ tốt : 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h

Đánh giá ngày :
+ Ngày 12/11/2021 dương lịch (8/10/2021 âm lịch) là ngày Giáp Tý, đây là ngày đẹp mua xe tốt với người tuổi Thìn, Thân nhưng đó là ngày xấu đối với người tuổi Mão, Ngọ
+ Ngày 12/11/2021 dương lịch (8/10/2021 âm lịch) là ngày Tiểu Cát. Tiểu Cát ý là ngày có những may mắn, cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Và thực tế thì nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát để thực hiện điều gì đó thì sẽ thường được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Đây là ngày tốt để mua xe.

Ngày 14/11/2021

Âm lịch : 10/10/2021

Ngày : Đại an

Giờ tốt : 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h

Đánh giá ngày :
+ Ngày 14/11/2021 dương lịch (10/10/2021 âm lịch) là ngày Bính Dần, đây là ngày tốt mua xe đối với người tuổi Ngọ, Tuất nhưng đó là ngày xấu mua xe đối với người tuổi Tỵ, Thân, Hợi.
+ Ngày 14/11/2021 dương lịch (10/10/2021 âm lịch) là ngày Đại An. Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Thực hiện những công việc đại sự, việc đặc biệt vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình ấm êm, khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự bởi thế hoàn toàn có thể chọn để tiến hành những công việc quan trọng. Đây là ngày đẹp để mua xe.

Ngày 16/11/2021

Âm lịch : 12/10/2021

Ngày : Tốc hỷ

Giờ tốt : 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h

Đánh giá ngày :
+ Ngày 16/11/2021 dương lịch (12/10/2021 âm lịch) là ngày Mậu Thìn, đó là ngày tốt mua xe với người tuổi Tý, Thân nhưng lại là ngày xấu đối với người tuổi Sửu, Mùi, Tuất.
+ Ngày 16/11/2021 dương lịch (12/10/2021 âm lịch) là ngày Tốc Hỷ. Ở đây Tốc mang nghĩa tốc độ, nhanh chóng. Hỷ mang nghĩa cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Ngày Tốc Hỷ mang ý  nghĩa niềm vui tới mau, tới sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Khi chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ gặp được may mắn, thuận lợi. Đây là ngày tốt để mua xe.
Ngày đẹp mua xe tháng 11 năm 2021

Ngày đẹp mua xe tháng 11 năm 2021

Ngày 18/11/2021

Âm lịch : 14/10/2021

Ngày : Tiểu cát

Giờ tốt : 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h

Đánh giá ngày :
+ Ngày 18/11/2021 dương lịch (14/10/2021 âm lịch) là ngày Canh Ngọ, đây là ngày mua xe tốt đối với người tuổi Dần, Tuất nhưng là ngày xấu mua xe đối với người tuổi Tý, Mão, Dậu.
+ Ngày 18/11/2021 dương lịch (14/10/2021 âm lịch) là ngày Tiểu Cát. Tiểu Cát ý là ngày có những may mắn, cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Và thực tế thì nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát để thực hiện điều gì đó thì sẽ thường được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Đây là ngày tốt để mua xe.

Ngày 20/11/2021

Âm lịch : 16/10/2021

Ngày : Đại an

Giờ tốt : 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h

Đánh giá ngày :
+ Ngày 20/11/2021 dương lịch (16/10/2021 âm lịch) là ngày Nhâm Thân, đây là ngày tốt mua xe cho người tuổi Tý, Thìn nhưng đó là ngày xấu với người tuổi Dần, Tỵ, Hợi.
+ Ngày 20/11/2021 dương lịch (16/10/2021 âm lịch) là ngày Đại An. Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Thực hiện những công việc đại sự, việc đặc biệt vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình ấm êm, khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự bởi thế hoàn toàn có thể chọn để tiến hành những công việc quan trọng. Đây là ngày đẹp để mua xe.

Ngày 22/11/2021

Âm lịch : 18/10/2021

Ngày : Tốc hỷ

Giờ tốt : 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h

Đánh giá ngày :
+ Ngày 22/11/2021 dương lịch (18/10/2021 âm lịch) là ngày Giáp Tuất, đây là ngày tốt mua xe đối với người tuổi  Dần, Ngọ nhưng đó là ngày xấu đối với người tuổi Sửu, Thìn, Mùi.
+ Ngày 22/11/2021 dương lịch (18/10/2021 âm lịch) là ngày Tốc Hỷ. Ở đây Tốc mang nghĩa tốc độ, nhanh chóng. Hỷ mang nghĩa cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Ngày Tốc Hỷ mang ý  nghĩa niềm vui tới mau, tới sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Khi chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ gặp được may mắn, thuận lợi. Đây là ngày tốt để mua xe.
+ Ngày 22/11/2021 dương lịch (18/10/2021 âm lịch) là ngày Tam nương sát, ngày này được cho là xuất hành hoặc khởi sự đều vất vả, không được việc

Ngày 24/11/2021

Âm lịch : 20/10/2021

Ngày : Tiểu cát

Giờ tốt : 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h

Đánh giá ngày :
+ Ngày 24/11/2021 dương lịch (20/10/2021 âm lịch) là ngày Bính Tý, đây là ngày mua xe tốt đối với người tuổi Thìn, Thân nhưng đó lại là ngày xấu đối với những người tuổi Mão, Ngọ, Dậu.
+ Ngày 24/11/2021 dương lịch (20/10/2021 âm lịch) là ngày Tiểu Cát. Tiểu Cát ý là ngày có những may mắn, cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Và thực tế thì nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát để thực hiện điều gì đó thì sẽ thường được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Đây là ngày tốt để mua xe.

Ngày 26/11/2021

Âm lịch : 22/10/2021

Ngày : Đại an

Giờ tốt : 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h

Đánh giá ngày :
+ Ngày 26/11/2021 dương lịch (22/10/2021 âm lịch) là ngày Mậu Dần, đây là ngày đẹp mua xe với người tuổi Ngọ, Tuất nhưng đó là ngày xấu đối với tuổi Tỵ, Thân, Hợi.
+ Ngày 26/11/2021 dương lịch (22/10/2021 âm lịch) là ngày Đại An. Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Thực hiện những công việc đại sự, việc đặc biệt vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình ấm êm, khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự bởi thế hoàn toàn có thể chọn để tiến hành những công việc quan trọng. Đây là ngày đẹp để mua xe.
+ Ngày 26/11/2021 dương lịch (22/10/2021 âm lịch) là ngày Tam nương sát, ngày này được cho là xuất hành hoặc khởi sự đều vất vả, không được việc

Ngày 28/11/2021

Âm lịch : 24/10/2021

Ngày : Tốc hỷ

Giờ tốt : 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h

Đánh giá ngày :
+ Ngày 28/11/2021 dương lịch (24/10/2021 âm lịch) là ngày Canh Thìn, đây là ngày tốt mua xe đối với người tuổi Tý, Thân nhưng đó là ngày xấu đối với người tuổi Sửu, Mùi, Tuất.
+ Ngày 28/11/2021 dương lịch (24/10/2021 âm lịch) là ngày Tốc Hỷ. Ở đây Tốc mang nghĩa tốc độ, nhanh chóng. Hỷ mang nghĩa cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Ngày Tốc Hỷ mang ý  nghĩa niềm vui tới mau, tới sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Khi chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ gặp được may mắn, thuận lợi. Đây là ngày tốt để mua xe.

Ngày 30/11/2021

Âm lịch : 26/10/2021

Ngày : Tiểu cát

Giờ tốt : 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h

Đánh giá ngày :
+ Ngày 30/11/2021 dương lịch (26/10/2021 âm lịch) là ngày Nhâm Ngọ, là ngày mua xe tốt với người tuổi Dần, Tuất nhưng đó là ngày xấu đối với người tuổi Tý, Mão, Dậu.
+ Ngày 30/11/2021 dương lịch (26/10/2021 âm lịch) là ngày Tiểu Cát. Tiểu Cát ý là ngày có những may mắn, cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Và thực tế thì nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát để thực hiện điều gì đó thì sẽ thường được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Đây là ngày tốt để mua xe.

Các tin liên quan
Liên kết: Kết quả XSMB | đăng ký m88