XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Trà Vinh ngày 24/06/2022
Giải tám
83
Giải bảy
916
Giải sáu
6616
0762
1394
Giải năm
2325
Giải tư
24153
96792
77875
17125
74955
54645
02515
Giải ba
81721
67606
Giải nhì
93955
Giải nhất
29553
Giải ĐB
177254
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 24/06/2022
Chục Số Đơn Vị
6; 0
5;6;6; 1 2;
1;5;5; 2 6;9;
3 5;5;
5; 4 5; 9;
Chục Số Đơn Vị
3;3;4; 5;5; 5 1;2;2;4;5;5;7;
2; 6 1;1;
7
8
9
kết quả xổ số Trà Vinh ngày 17/06/2022
Giải tám
37
Giải bảy
818
Giải sáu
1898
5841
7470
Giải năm
3737
Giải tư
23896
92793
15291
01158
26362
06972
59681
Giải ba
59579
18291
Giải nhì
58057
Giải nhất
33982
Giải ĐB
521241
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 17/06/2022
Chục Số Đơn Vị
0 7;
8; 1 4; 4;8;9;9;
2 6;7;8;
7; 3 9;
1; 1; 4
Chục Số Đơn Vị
7;8; 5
2; 6 9;
3;5; 7 3;5;
1;5;9; 8 1;5;9;
7; 9 7;
kết quả xổ số Trà Vinh ngày 10/06/2022
Giải tám
93
Giải bảy
375
Giải sáu
0151
7666
8931
Giải năm
9735
Giải tư
48698
45800
64819
58116
17978
46740
50119
Giải ba
07149
22741
Giải nhì
96904
Giải nhất
49218
Giải ĐB
524019
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 10/06/2022
Chục Số Đơn Vị
4; 0 4;
6;8;9; 9;9; 1 3;4;5;
2
1;5; 3
1;9; 4
Chục Số Đơn Vị
1; 5 3;7;
6; 6 1;6;
7
1;7;9; 8 1;7;9;
1; 1;1;4; 9 1; 1;1;4;
kết quả xổ số Trà Vinh ngày 03/06/2022
Giải tám
40
Giải bảy
538
Giải sáu
3704
6451
1698
Giải năm
6324
Giải tư
21282
45629
57898
94736
78967
49620
69251
Giải ba
14905
15181
Giải nhì
45838
Giải nhất
54775
Giải ĐB
454635
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 03/06/2022
Chục Số Đơn Vị
4;5; 0 2;
1 5;5;8;
4;9; 2 8;
5; 6;8;8; 3
4 2;
Chục Số Đơn Vị
1;1; 5 3; 7;
7; 6 3;
6; 7 6;
3;3;9;9; 8 3;3;9;9;
2; 9 2;
Liên kết: Kết quả XSMB