XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Miền Bắc ngày 31/05/2023
Giải tám
tructiep
Giải bảy
87
Giải sáu
169
307
843
Giải năm
7313
Giải tư
9466
8678
4184
2567
tructiep
tructiep
tructiep
Giải ba
19424
05612
Giải nhì
31944
Giải nhất
40956
Giải ĐB
88961
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 31/05/2023
Chục Số Đơn Vị
2;7;8;8; 0 6;
2;3;6; 1 6; 9;
2;4;6; 2 1;2;6;
3 1;4;6;
3;4; 4 2;4;8;
Chục Số Đơn Vị
6; 5
1; 2;3;6;7;9; 6 1;2;5;6;9;
6;8;8; 7 6;8;8;
7; 8 7;
6;7; 9 6;7;
kết quả xổ số Miền Bắc ngày 30/05/2023
Giải tám
tructiep
Giải bảy
96
Giải sáu
287
387
650
Giải năm
7185
Giải tư
7861
9818
7371
0560
tructiep
tructiep
tructiep
Giải ba
57840
39646
Giải nhì
35868
Giải nhất
15037
Giải ĐB
20765
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 30/05/2023
Chục Số Đơn Vị
4;7; 0 3;4;5;5;6;6;
8; 1 2;5;6;7;
1; 2 6;
3;7;7; 3 3;9;
6; 4
Chục Số Đơn Vị
1; 5 6; 6;8;
1;2;5; 5;8; 6 4;9;
3;3;8;8; 7 3;3;8;8;
1;6; 8 1;6;
9
kết quả xổ số Miền Bắc ngày 29/05/2023
Giải tám
tructiep
Giải bảy
78
Giải sáu
948
191
615
Giải năm
0594
Giải tư
6742
1749
8665
0992
tructiep
tructiep
tructiep
Giải ba
71926
87565
Giải nhì
10638
Giải nhất
98338
Giải ĐB
85867
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 29/05/2023
Chục Số Đơn Vị
0
5;5; 1 2;7;9;9;
1;3;6; 2 4;4;4;9;
4;6;7;8;8; 3 2;5;
2;2;2;8;9;9; 4 3;9;
Chục Số Đơn Vị
3; 5 1;1;6;6;
5;5;7; 7; 6 2;3;
3;6; 6; 7 3;6; 6;
3;3;4;7; 8 3;3;4;7;
4;4; 9 4;4;
kết quả xổ số Miền Bắc ngày 28/05/2023
Giải tám
tructiep
Giải bảy
71
Giải sáu
972
313
256
Giải năm
7327
Giải tư
9781
9537
5387
9377
tructiep
tructiep
tructiep
Giải ba
00824
84828
Giải nhì
36739
Giải nhất
32985
Giải ĐB
79459
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 28/05/2023
Chục Số Đơn Vị
0 2;5;8;
3;8; 1 7;8;9;
4;6;7;8; 2 3;7;
2;7;9; 3 1;8;
8; 4 2;7;
Chục Số Đơn Vị
6;9; 5 8;
7; 6 2;5;7;
2;3;6;7;8; 7 2;3;6;7;8;
1;2;4; 8 1;2;4;
3;5; 8; 9 3;5; 8;
Liên kết: Kết quả XSMB | đăng ký m88