XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Miền Bắc ngày 27/01/2023
Giải tám
tructiep
Giải bảy
93
Giải sáu
166
101
463
Giải năm
9289
Giải tư
5687
8094
1582
5288
tructiep
tructiep
tructiep
Giải ba
68839
72151
Giải nhì
22948
Giải nhất
84970
Giải ĐB
72859
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 27/01/2023
Chục Số Đơn Vị
1;5;8; 0 2;7;7;
1 5;
2;6; 2 2;4;5;8;
5;9; 3 6;8;9;
2;8; 4 9;
Chục Số Đơn Vị
1;2;9; 5 3;7;
3;6;9; 6 2;6;
8; 7 8;
4;8; 8 4;8;
3;5; 6;7;8; 9 3;5; 6;7;8;
kết quả xổ số Miền Bắc ngày 26/01/2023
Giải tám
tructiep
Giải bảy
32
Giải sáu
100
874
364
Giải năm
3753
Giải tư
2204
4344
9025
9940
tructiep
tructiep
tructiep
Giải ba
36678
49662
Giải nhì
85331
Giải nhất
21642
Giải ĐB
34164
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 26/01/2023
Chục Số Đơn Vị
2;4;8; 0 2;4;6;
6; 1 3;3;
5; 2 3;4;6;
1;1;2;4; 3 5;8;
2;4;6; 4 3;4;6; 6;7;
Chục Số Đơn Vị
3;7; 5 2;8;
2;4; 4; 6 1;4;
5; 7 5;
7;8;8; 8 7;8;8;
9
kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25/01/2023
Giải tám
tructiep
Giải bảy
07
Giải sáu
083
687
637
Giải năm
4148
Giải tư
7943
2928
1910
4411
tructiep
tructiep
tructiep
Giải ba
44656
18647
Giải nhì
87473
Giải nhất
45082
Giải ĐB
52371
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 25/01/2023
Chục Số Đơn Vị
3;7;7;9; 0 1;4;
1;2;8; 1 1;7;
8;9; 2 1;8;
7; 3 4;6;7;8;
3;7;8;9; 4 5;8;
Chục Số Đơn Vị
4;5;5;6; 5 5;5;
3; 6 5;
3;4;8; 7 3;4;8;
1;2;4; 8 1;2;4;
2;4; 9 2;4;
kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20/01/2023
Giải tám
tructiep
Giải bảy
18
Giải sáu
216
832
186
Giải năm
1138
Giải tư
2455
1085
3800
5406
tructiep
tructiep
tructiep
Giải ba
79710
68693
Giải nhì
89561
Giải nhất
62613
Giải ĐB
91869
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 20/01/2023
Chục Số Đơn Vị
2;2;6; 0 1;
3;6;8; 1 6;
2 3;8;
2;6;8;8;8; 3 1;9;
6;9; 4
Chục Số Đơn Vị
5;8;9; 5 5;8;
1;7;7;9; 6 1;3;4;8;
6;6; 7 6;6;
1;3;3;3;5; 8 1;3;3;3;5;
4;5;6; 9 4;5;6;
Liên kết: Kết quả XSMB