XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 22/05/2022
Giải tám
60
Giải bảy
869
Giải sáu
9332
2921
8540
Giải năm
3767
Giải tư
26210
13991
03632
57742
15565
84921
52426
Giải ba
66208
91562
Giải nhì
13116
Giải nhất
76858
Giải ĐB
399918
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 22/05/2022
Chục Số Đơn Vị
8; 0 1;4;
6;8; 1 2;2;9;
1;1;6; 2 3;3;4;6;
2;2; 3
2; 4
Chục Số Đơn Vị
8; 5 6;
2;5;7;9; 6 1;2;
6; 7 6;
1; 5; 8 1; 5;
6; 9 6;
kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 18/05/2022
Giải tám
21
Giải bảy
595
Giải sáu
3329
2833
8149
Giải năm
8371
Giải tư
72045
26581
90822
13419
79615
79632
09281
Giải ba
87544
69980
Giải nhì
60761
Giải nhất
95955
Giải ĐB
824337
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 18/05/2022
Chục Số Đơn Vị
0 8;
5;9; 1 6;7;8;8;
2;9; 2 2;3;
2;3;7; 3 3;
4;5;9; 4 4;
Chục Số Đơn Vị
5; 5 1;4;5;9;
1; 6
3; 7 3;
8
1;2;4; 9 1;2;4;
kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 15/05/2022
Giải tám
03
Giải bảy
551
Giải sáu
0717
1240
3912
Giải năm
2292
Giải tư
52666
92637
72896
08951
73304
93225
05393
Giải ba
69206
01072
Giải nhì
77684
Giải nhất
68712
Giải ĐB
387627
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 15/05/2022
Chục Số Đơn Vị
4;6; 0 4;
2;2;7; 1 5;5;
5;7; 2 1;1;7;9;
7; 3 9;
4 8;
Chục Số Đơn Vị
1;1; 5 2;
6; 6 6;9;
1;2; 3; 7 1;2; 3;
8
9
kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 11/05/2022
Giải tám
75
Giải bảy
166
Giải sáu
2530
1086
8470
Giải năm
8090
Giải tư
33953
67099
83887
01498
57986
35947
90557
Giải ba
75467
76992
Giải nhì
81335
Giải nhất
54251
Giải ĐB
269222
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 11/05/2022
Chục Số Đơn Vị
0 3;7;9;
1 5;
2; 2 2; 9;
5; 3 5;
7; 4
Chục Số Đơn Vị
1;3;7; 5 3;
6;7; 6 6;8;8;
4;5;6;8; 7 4;5;6;8;
9; 8 9;
9; 9 9;
Liên kết: Kết quả XSMB