XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Hậu Giang ngày 24/10/2020
Giải tám
05
Giải bảy
872
Giải sáu
4112
1755
2174
Giải năm
9189
Giải tư
57815
57526
77938
67845
84839
27732
15703
Giải ba
85993
44524
Giải nhì
72115
Giải nhất
67334
Giải ĐB
696100
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 24/10/2020
Chục Số Đơn Vị
3; 0
2;5;5; 1
4;6; 2 1;3;7;
2;4;8;9; 3 9;
5; 4 2;3;7;
Chục Số Đơn Vị
5; 5 1;1;4;5;
6 2;
7
3; 8 3;
3;8; 9 3;8;
kết quả xổ số Hậu Giang ngày 17/10/2020
Giải tám
66
Giải bảy
313
Giải sáu
4314
2819
4923
Giải năm
0037
Giải tư
14751
15948
53751
31988
98216
87052
53719
Giải ba
94723
69852
Giải nhì
46695
Giải nhất
63446
Giải ĐB
953080
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 17/10/2020
Chục Số Đơn Vị
0 8;
3;4;6;9;9; 1 5;5;
3;3; 2 5;5;
7; 3 1;2;2;
6;8; 4 1;
Chục Số Đơn Vị
1;1;2;2; 5 9;
6 1;4;
3; 7 3;
4;8; 8 4;8;
1;1; 9 1;1;
kết quả xổ số Hậu Giang ngày 10/10/2020
Giải tám
49
Giải bảy
937
Giải sáu
4661
7966
3611
Giải năm
6673
Giải tư
43219
70616
43110
73306
14582
93870
76209
Giải ba
73893
75155
Giải nhì
19889
Giải nhất
53666
Giải ĐB
926185
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 10/10/2020
Chục Số Đơn Vị
6;9; 0 1;7;
1;6;9; 1 1;6;
2 8;
7; 3 7;9;
4
Chục Số Đơn Vị
5; 5 5;8;
1;6;6; 6 1;6;6;
3; 7 3;
8
1;8; 9 1;8;
kết quả xổ số Hậu Giang ngày 03/10/2020
Giải tám
05
Giải bảy
223
Giải sáu
9738
4189
6049
Giải năm
7000
Giải tư
70579
27998
91612
38715
74509
50969
13395
Giải ba
44668
86379
Giải nhì
53959
Giải nhất
51143
Giải ĐB
456776
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 03/10/2020
Chục Số Đơn Vị
9; 0
2;5; 1
3; 2 1;
8; 3 2;4;
3;9; 4
Chục Số Đơn Vị
9; 5 1;9;
8;9; 6 7;
7
3;6;9; 8 3;6;9;
4;5;6;7;7;8; 9 4;5;6;7;7;8;