XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 24/10/2020
Giải tám
09
Giải bảy
818
Giải sáu
8639
1876
3621
Giải năm
1129
Giải tư
58546
50762
72367
57308
85847
96745
90151
Giải ba
56550
22465
Giải nhì
97167
Giải nhất
57922
Giải ĐB
230173
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 24/10/2020
Chục Số Đơn Vị
8; 0 5;
8; 1 2;5;
1;2;9; 2 2;6;
9; 3 7;
5;6;7; 4
Chục Số Đơn Vị
1; 5 4;6;
2;5;7;7; 6 4;7;
4;6;6; 7 4;6;6;
1; 8 1;
2;3; 9 2;3;
kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 19/10/2020
Giải tám
40
Giải bảy
958
Giải sáu
1149
7399
7035
Giải năm
5254
Giải tư
93536
38071
94902
85927
86451
68138
64036
Giải ba
79332
64319
Giải nhì
03161
Giải nhất
76013
Giải ĐB
567363
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 19/10/2020
Chục Số Đơn Vị
2; 0
3;9; 1 5;6;7;
7; 2 3;
2;5;6;6;8; 3 1;6;
9; 4 5;
Chục Số Đơn Vị
1;4;8; 5 3;
1;3; 6 3;3;
2; 7 2;
3;5; 8 3;5;
1;4;9; 9 1;4;9;
kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 17/10/2020
Giải tám
62
Giải bảy
477
Giải sáu
5887
9262
0934
Giải năm
9081
Giải tư
37486
53798
45266
27235
18764
41176
01351
Giải ba
41030
43986
Giải nhì
04869
Giải nhất
23153
Giải ĐB
541854
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 17/10/2020
Chục Số Đơn Vị
0 3;
1 5;8;
2 6;
4;5; 3 5;
4 3;5; 6;
Chục Số Đơn Vị
1;3;4; 5 3;
2;4;6;9; 6 6;7;8;8;
7;8; 7 7;8;
9; 8 9;
6; 9 6;
kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 12/10/2020
Giải tám
40
Giải bảy
424
Giải sáu
5479
9344
2412
Giải năm
5006
Giải tư
09305
17544
16275
98372
93647
18852
36900
Giải ba
94425
43480
Giải nhì
12467
Giải nhất
64611
Giải ĐB
173022
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 12/10/2020
Chục Số Đơn Vị
5;6; 0 8;
1;2; 1 1;
2; 4;5; 2 1;2; 5;7;
3
4;4;7; 4 2;4;4;
Chục Số Đơn Vị
2; 5 2;7;
7; 6
4;6; 7 4;6;
8
7; 9 7;