XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Gia Lai ngày 06/12/2019
Giải tám
52
Giải bảy
306
Giải sáu
9772
2750
7070
Giải năm
6603
Giải tư
40258
89267
45022
28925
74834
67650
68840
Giải ba
27524
83453
Giải nhì
93614
Giải nhất
88072
Giải ĐB
075034
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 06/12/2019
Chục Số Đơn Vị
3; 6; 0 4; 5; 5; 7;
4; 1
2; 4; 5; 2 2; 7; 7;
4; 4; 3 0; 5;
0; 4 1; 2; 3; 3;
Chục Số Đơn Vị
0; 0; 3; 8; 5 2;
7; 6 0;
6; 7 6;
5; 8 5;
9
kết quả xổ số Gia Lai ngày 29/11/2019
Giải tám
92
Giải bảy
868
Giải sáu
1007
7883
7816
Giải năm
4754
Giải tư
75683
04191
24869
17003
56267
50751
42423
Giải ba
94264
96636
Giải nhì
89623
Giải nhất
82966
Giải ĐB
322168
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 29/11/2019
Chục Số Đơn Vị
3; 7; 0
6; 1 5; 9;
3; 3; 2
6; 3 0; 2; 2; 8; 8;
4 5; 6;
Chục Số Đơn Vị
1; 4; 5
4; 6; 7; 8; 8; 9; 6 1; 3; 6;
0; 6; 7 0; 6;
6; 6; 8 6; 6;
6; 9 6;
kết quả xổ số Gia Lai ngày 22/11/2019
Giải tám
73
Giải bảy
847
Giải sáu
3554
4951
9716
Giải năm
0042
Giải tư
28701
79680
30369
07026
97551
18566
90809
Giải ba
73850
22877
Giải nhì
97742
Giải nhất
48323
Giải ĐB
720272
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 22/11/2019
Chục Số Đơn Vị
1; 9; 0 5; 8;
6; 1 0; 5; 5;
3; 6; 2 4; 4; 7;
3 2;
2; 2; 7; 4 5;
Chục Số Đơn Vị
0; 1; 1; 4; 5
6; 9; 6 1; 2; 6;
4; 7; 7 4; 7;
8
0; 6; 9 0; 6;
kết quả xổ số Gia Lai ngày 15/11/2019
Giải tám
39
Giải bảy
418
Giải sáu
7287
6029
9718
Giải năm
0603
Giải tư
51050
55130
19689
25915
78468
71686
06452
Giải ba
57467
33360
Giải nhì
14938
Giải nhất
67560
Giải ĐB
921332
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 15/11/2019
Chục Số Đơn Vị
3; 0 3; 5; 6; 6;
5; 8; 8; 1
9; 2 3; 5;
0; 2; 8; 3 0;
4
Chục Số Đơn Vị
0; 2; 5 1;
0; 0; 7; 8; 6 8;
6; 8; 7 6; 8;
1; 1; 3; 6; 8 1; 1; 3; 6;
2; 8; 9 2; 8;