XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Đồng Nai ngày 20/09/2023
Giải tám
87
Giải bảy
677
Giải sáu
3687
4185
1837
Giải năm
6633
Giải tư
50133
69578
46446
79053
69664
28802
05964
Giải ba
82728
55184
Giải nhì
38994
Giải nhất
34841
Giải ĐB
074787
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 20/09/2023
Chục Số Đơn Vị
2; 0
1 4;
8; 2
3;3;7; 3 3;3;5;
1;6; 4 6;6;8;9;
Chục Số Đơn Vị
3; 5 8;
4;4; 6 4;
3;7;8; 8; 7 3;7;8; 8;
2;7; 8 2;7;
9
kết quả xổ số Đồng Nai ngày 13/09/2023
Giải tám
73
Giải bảy
634
Giải sáu
7124
6359
5855
Giải năm
5037
Giải tư
23987
90995
66604
17941
99146
78521
22217
Giải ba
74431
53884
Giải nhì
71009
Giải nhất
65056
Giải ĐB
329332
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 13/09/2023
Chục Số Đơn Vị
4;9; 0
7; 1 2;3;4;
1;4; 2 3;
1;2; 4;7; 3
1;6; 4 2;3;8;
Chục Số Đơn Vị
5;6;9; 5 5;9;
6 4;5;
1;3;8; 7 1;3;8;
8
5; 9 5;
kết quả xổ số Đồng Nai ngày 06/09/2023
Giải tám
79
Giải bảy
237
Giải sáu
5656
5656
0507
Giải năm
2371
Giải tư
00186
58479
95088
51516
60029
65650
00212
Giải ba
36572
29394
Giải nhì
85868
Giải nhất
39718
Giải ĐB
994136
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 06/09/2023
Chục Số Đơn Vị
7; 0 5;
2;6;8; 1 7;
9; 2 1;7;
6; 7; 3
4 9;
Chục Số Đơn Vị
6;6; 5
8; 6 1;3; 5;5;8;
3; 7 3;
1;6;8; 8 1;6;8;
2;7; 9 2;7;
kết quả xổ số Đồng Nai ngày 30/08/2023
Giải tám
69
Giải bảy
310
Giải sáu
5216
7358
5047
Giải năm
7138
Giải tư
17799
75914
12163
94355
47245
92104
71638
Giải ba
75761
66830
Giải nhì
96831
Giải nhất
18910
Giải ĐB
812788
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 30/08/2023
Chục Số Đơn Vị
4; 0 1;1;3;
4;6; 1 3;6;
2
1;8;8; 3 6;
5;7; 4 1;
Chục Số Đơn Vị
5;8; 5 4;5;
1;3; 6 1;
4; 7 4;
3;3;5;8; 8 3;3;5;8;
9; 9 9;
Liên kết: Kết quả XSMB