XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Cần Thơ ngày 06/11/2019
Giải tám
35
Giải bảy
516
Giải sáu
4391
9419
6924
Giải năm
1096
Giải tư
30062
98091
02863
30952
38705
98494
83623
Giải ba
73867
32659
Giải nhì
43387
Giải nhất
60432
Giải ĐB
706399
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 06/11/2019
Chục Số Đơn Vị
5; 0
6; 9; 1 9; 9;
3; 4; 2 3; 5; 6;
2; 3 2; 6;
4 2; 9;
Chục Số Đơn Vị
2; 9; 5 0;
2; 3; 7; 6 1; 9;
6; 8; 7 6; 8;
8
1; 5; 9; 9 1; 5; 9;
kết quả xổ số Cần Thơ ngày 30/10/2019
Giải tám
61
Giải bảy
626
Giải sáu
5615
9785
6118
Giải năm
7224
Giải tư
31789
57400
97137
51313
67170
55825
82353
Giải ba
45706
84950
Giải nhì
14804
Giải nhất
81762
Giải ĐB
882173
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 30/10/2019
Chục Số Đơn Vị
0; 4; 6; 0 0; 5; 7;
3; 5; 8; 1
4; 5; 6; 2 6;
7; 3 1; 5; 7;
4 0; 2;
Chục Số Đơn Vị
0; 3; 5 1; 2; 8;
2; 6 0; 2;
3; 7 3;
1; 8 1;
8; 9 8;
kết quả xổ số Cần Thơ ngày 23/10/2019
Giải tám
69
Giải bảy
466
Giải sáu
1672
5375
6197
Giải năm
8568
Giải tư
53716
03152
74157
39596
18374
76448
03370
Giải ba
00678
02311
Giải nhì
73830
Giải nhất
82110
Giải ĐB
417610
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 23/10/2019
Chục Số Đơn Vị
0 1; 1; 3; 7;
0; 0; 1; 6; 1 1;
2 5; 7;
0; 3
8; 4 7;
Chục Số Đơn Vị
2; 7; 5 7;
6; 8; 6 1; 6; 9;
5; 9; 7 5; 9;
4; 6; 7; 8 4; 6; 7;
9
kết quả xổ số Cần Thơ ngày 16/10/2019
Giải tám
57
Giải bảy
909
Giải sáu
9462
4787
9344
Giải năm
7842
Giải tư
05424
64929
21988
63568
90643
62690
57274
Giải ba
70010
74450
Giải nhì
69426
Giải nhất
00961
Giải ĐB
432911
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 16/10/2019
Chục Số Đơn Vị
9; 0 1; 5; 9;
0; 1; 1 1; 6;
4; 6; 9; 2 4; 6;
3 4;
2; 3; 4; 4 2; 4; 7;
Chục Số Đơn Vị
0; 5
1; 2; 8; 6 2;
8; 7 8;
6; 8; 8 6; 8;
0; 2; 9 0; 2;